Фінанси та облік

Бакалавр в області фінансів та обліку — це трирічна програма, що проводиться англійською мовою і готує студентів до роботи в області корпоративних фінансів та бухгалтерського обліку. Метою програми є створення технічно компетентних фахівців з високими етичними стандартами і хорошим діловим змістом. Навчальна програма поєднує в собі переваги традиційного обліку з широким колом ділових тим, що відбивають зростаючі потреби і обов'язки професіоналів в області фінансів, дозволяючи студентам вирішувати завдання постійно мінливого глобального економічного середовища.

Опис спеціальності

ОПИС СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Студенти бакалавріату, що обрали спеціальність «Фінанси та облік», вчитимуться розумінню міжнародних фінансових ринків і інструментів для прийняття оптимальних фінансових рішень, освоювати аналіз фундаментальних економічних процесів і подій, а також пояснювати причини їх виникнення, отримувати практичні навички в області бухгалтерського обліку, контролю та фінансової звітності - основних інструментах, необхідних для кар'єрного зростання в галузі фінансів та бухгалтерського обліку або ведення бізнесу.

ПРИКЛАДИ ПРЕДМЕТІВ, ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ

Програма бакалавріату за напрямом «фінанси та облік» надає студентам наступні дисципліни для вивчення:

 • Основи управління
 • Ухвалення фінансових рішень
 • Етика
 • Інформатика
 • Математика
 • Бухгалтерський облік
 • Фінанси
 • Статистика
 • Інтерпретація фінансових звітів
 • Фінансовий облік
 • Фінансовий аналіз
 • Фінансові ринки
 • Державні фінанси

КИМ МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ БАКАЛАВР В ОБЛАСТІ ФІНАНСІВ ТА ОБЛІКУ ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ НАВЧАННЯ?

Випускники, які отримали диплом бакалавра, можуть працювати співробітниками фінансового відділу міжнародної корпорації або фінансової установи, співробітниками середньої ланки в консалтинговій компанії, фахівцями в будь-якому відділі компанії, де знання фінансів і бухгалтерського обліку є обов'язковим.
До їх посадових обов'язків та навичок входить:

 • Знання внутрішніх і зовнішніх факторів, що впливають на фінансовий стан міжнародних корпорацій
 • Добре знання професійної термінології англійською мовою, що дозволяє вільно спілкуватися в світі міжнародних корпоративних фінансів
 • Принципи і стандарти бухгалтерського обліку, як у вітчизняних, так і в зарубіжних і міжнародних бухгалтерських операціях
 • Підготовка та інтерпретація фінансової звітності та формулювання корисних висновків на їх основі

Повернутися до перегляду всіх спеціальностей → 

Конкурс стипендіальних грантів від UP-STUDY

Назад