Міжнародний бізнес

Спеціаліст з міжнародного бізнесу — це висококваліфікований кадр, котрий має можливість укладати угоди з представниками інших країн. Прекрасна можливість для отримання прибутку та використання додаткових економічних можливостей. Кваліфікований кадр даної сфери діяльності зобов'язаний широко мислити, приймати глобальні рішення та бути відповідальним за них.

Опис спеціальності

ОПИС СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Студенти бакалаврату, які вибирають міжнародний бізнес, вивчають теоретичні, та набувають практичних навичок на міжнародному рівні. Повинні виконувати аналітичні та управлінські функції належного рівня. Самостійно та сумлінно приймати відповідальні рішення в сфері розширення міжнародного бізнесу.

ПРИКЛАДИ ПРЕДМЕТІВ ВИКЛАДАННЯ

Студенти спеціальності міжнародний бізнес вивчають такі предмети:

 • Методологія наукових досліджень
 • Стратегії в менеджменті
 • Міжнародні корпоративні фінанси
 • Основи управлінської економіки
 • Міжнародний маркетинг
 • Культура ділового світу
 • Ведення ділових переговорів
 • Ведення міжнародного бізнесу
 • Міжнародні відносини
 • Психологія конфлікту

КИМ МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ СПЕЦІАЛІСТ З МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ?

Після закінчення вищих навчальних закладів, люди такої професії завжди необхідні, як на вітчизняному, так і на міжнародному ринку праці. Випускники, які отримали диплом у даному напрямку, можуть працювати не тільки в галузі дипломатії та міжнародних економічних відносин, а й на підприємствах та фірмах, в банківських структурах. До їх посадових обов'язків відносяться:

 • Контроль своєчасного виконання завдань
 • Контроль взаємодії з технологічними системами
 • Розгляд комерційних претензійних питань
 • Забезпечення виконання затверджених планів та кошторисів
 • Розробка стратегії цінової політики
 • Контроль організації робіт
 • Своєчасні складання необхідних звітів
 • Укладення міжнародних договорів та угод
 • Здійснення міжнародної діяльності

Повернутися до перегляду всіх спеціальностей → 

Конкурс стипендіальних грантів від UP-STUDY

Назад